Source Translation
access toegang
account account
administrator beheerder
administrators beheerders
attachment bijlage
changes wijzigingen
child topic onderliggende pagina
create aanmaken
denied ontzegd
display weergave
editing bewerken
email address e-mailadres
form formulier
Heading Kop
ignore negeren
members leden
parent topic bovenliggende pagina
password wachtwoord
please alsjeblieft
registration registratie
save bewaren
specified aangegeven
topics pagina&'s
user gebruiker
Username Gebruikersnaam

You can download glossary in following formats: